Privacyverklaring

Mei 2018

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. MUSICDISTILLERY neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat MUSICDISTILLERY  zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Soort persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres.

Doel verwerking persoonsgegevens
MUSICDISTILLERY gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- om de nieuwsbrief van MUSICDISTILLERY te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld
- om mails over andere evenementen waar MUSICDISTILLERY de muziek verzorgd te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld
- voor servicemails, om u nader te kunnen informeren met betrekking tot het concert waarvoor u kaarten heeft gekocht
   (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het concert door te geven.)
- om uitvoering te kunnen geven aan op MUSICDISTILLERY van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.
- voor het toesturen van een verzoek tot medewerking aan een onderzoek. (Dit kan te allen tijden geweigerd worden.)
 
Nieuwsbrieven en servicemails
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Deze aanmeldingen kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of mail bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wanneer u bij ons kaarten koopt voor een concert, gebeurt dit via www.ticketkantoor.nl. Wij hebben geen inzage in uw betalingsgegevens. Klik hier voor hun Privacy Statement. Van hen ontvangt u een servicemail met daarin uw ticket(s).

Bewaren gegevens
MusicDistillery bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
- het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens
- uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contactgegevens
MusicDistillery
Lange Nieuwstraat 51
3111 AD  Schiedam
tel. 010 - 426 92 47
info@musicdistillery.nl