FESTIVALREGLEMENT

We vragen onze bezoekers zich aan onderstaande huisregels te houden:

 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.

 • Drugsbezit/gebruik is verboden.

 • Slag-, stoot-, of vuurwapens zijn verboden. Personen in het bezit hiervan worden direct aan de politie overgedragen.

 • Op verzoek van medewerkers is legitimatie verplicht.

 • Op verzoek van medewerkers/beveiliging is fouilleren en tascontrole verplicht.

 • Geen ongewenste intimiteiten, racisme en hinderlijk gedrag.

 • Aan jongeren onder 18 jaar wordt geen alcohol verkocht, legitimatie is tot 25 jaar verplicht.

 • Eigen eten en drinken meenemen, is verboden. 

 • Wildplassen is verboden.

 • Het gebruiken van opnameapparatuur voor commercieel gebruik is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.

 • Flyeren of het uitdelen van samples is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van organisatie vooraf.

 • Rijwielen en scooters te plaatsen in de daarvoor bestemde rekken. Fietsen die toch aan de hekafzettingen worden vastgezet zullen worden verwijderd. Kosten van defecten zoals doorgeknipte fietssloten worden niet vergoed.

 • Bij overtredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.

 • De organisatie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoek(st)er oploopt tijdens uw bezoek aan MUSICDISTILLERY.

 • Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.